ikona načítání - Afriso-Pristroje.cz

Novinky

Jak se používá analyzátor spalin?

jak se pouziva analyzator spalin

Velmi často se nás ptají, jak se používá analyzátor spalin. Tento dotaz často dostávají i výrobci kotlů. Proto jsme se rozhodli zde uvést klíčové informace, které by měl znát každý, kdo využívá jakýkoli typ analyzátoru spalin. Věnujte prosím jednu minutu tomuto článku, který vám může ušetřit mnoho problémů a nákladů spojených s případným servisem a údržbou zařízení.

Takže, jak se používá analyzátor spalin?

1. Zapnutí přístroje
V prvním kroku můžete zapnout přístroj a vybrat typ měření, konkrétně "MĚŘENÍ SPALIN". Přístroj se poté automaticky spustí do režimu proplachování. Proplach by měl probíhat na čerstvém vzduchu, a sonda (nebo samotný analyzátor spalin) by měla být ideálně umístěna mimo budovu. Nikdy neumisťujte připojenou sondu do komína nebo kouřovodu! Následně budete moci vybrat typ paliva, na kterém má být provedeno měření (zemní plyn, černé uhlí, atd.).


2. Připojte odběrovou sondu
Pokud jste ještě nepropojili odběrovou sondu, můžete to provést po úspěšném propláchnutí přístroje podle následujícího obrázku. Odběrová sonda se skládá z hadičky pro spaliny, hadičky pro měření tahu, teplotního čidla spalin a čidla okolní teploty. Všechny tyto komponenty jsou barevně a konstrukčně odlišeny, což zajišťuje bezchybné propojení.3. Zapněte kotel do servisní úrovně viz školení výrobce
V této fázi bude nutné nastavit kotel do servisní úrovně podle postupu, který jste se naučili na školení od výrobce kotlů. Každý výrobce může mít odlišný postup, a neexistuje žádný univerzální návod. Obecně řečeno, seřizování kotle se provádí na dvou bodech: při nízkém a vysokém výkonu kotle, což zajišťuje správné ověření spalování při různých výkonech kotle.


4. Vložit sondu do kouřovodu
Po úspěšném propláchnutí a připojení sondy k analyzátoru spalin a po spuštění kotle můžete vložit sondu do kouřovodu. Kouřovod může mít již připravený otvor stačí sundat záslepku. Pokud kouřovod nemá připravený otvor, bude třeba připravit otvor o něco větší, než je velikost sondy. Po provedení měření spalin je tento otvor možné uzavřít speciální nálepkou, kterou můžete zakoupit jako příslušenství. Sonda je vybavena posuvným kónusem, který zabrání úniku spalin a udrží teplotu během měření.


5. Měření tahu
Správný tah komínu je klíčovým požadavkem pro správnou a deklarovanou funkci kotle. Proto je důležité provést toto měření. U našich přístrojů je snadné rozpoznat, zda jste již provedli měření tahu, podle barvy odpovídajícího řádku s tahem. Červený řádek indikuje, že tah nebyl změřen, zatímco modrý řádek značí, že tah byl již změřen. Tato hodnota tahu je průměrná hodnota měřená bez použití čerpadla a nemění se během dalšího postupu.6. Postup při měření tahu
Měření tahu je samostatný proces, protože je třeba před samotným měřením vypnout sací čerpadlo, které by jinak ovlivnilo výsledek měření. Postup pro měření tahu naším analyzátorem spalin je zobrazen na následujícím obrázku. Po dokončení měření tahu se vrátíte k měření, kde se sací čerpadlo automaticky a hmatatelně zapne.7. Měření spalin
Důležité parametry pro nastavení kotle, které vás zajímají, byste měli znát od jednotlivých výrobců, případně ze servisního manuálu. Nejčastěji se jedná o hodnoty O2 (kyslík) nebo CO2 (oxid uhličitý). Další možnosti je potřeba měřit např. NOx (oxidy dusíku), NO2 (oxid dusičitý), SO2 (oxid siřičitý). Jakmile zjistíte parametr, který vás zajímá, budete potřebovat znát předepsanou hodnotu pro nízký a vysoký výkon kotle, což obvykle získáte na školení od výrobce.

Od tohoto okamžiku můžete pokračovat v seřizování kotle nejprve při nízkém výkonu a poté při vysokém výkonu, jak je uvedeno v školení od výrobce. Na displeji analyzátoru spalin budete sledovat okamžité naměřené hodnoty koncentrace těchto parametrů. Mějte na paměti, že hodnoty mají určité zpoždění způsobené činností sacího čerpadla, takže po každém jemném nastavení kotle je třeba počkat několik sekund, než se hodnoty ustálí.

Když naměřené hodnoty po ustálení spadají do tolerancí stanovených výrobcem, můžete považovat seřízení kotle za úspěšně dokončené.

8. Zpracování naměřených dat
Před ukončením procesu měření je vhodné zpracovat naměřené hodnoty. Je několik způsobů zpracování naměřených hodnot, které používá analyzátor spalin:

  1. Vytisknout na IR tiskárně EuroPrinter.
  2. Vygenerovat QR kód - tento kód můžete naskenovat pomocí mobilní aplikace Eurosoft mobile a následně tento protokol sdílet e-mailem, sociálními sítěmi, nebo vytisknout na bezdrátové tiskárně (včetně bateriových) s formátem tisku A4 a další možnosti.
  3. Uložit na SD kartu analyzátoru spalin - následně můžete zpracovat data na počítači.
  4. Díky mobilní aplikace Eurosoft connect - můžte vygenerovat měřící protokol v PDF

Každý vygenerovaný protokol obsahuje hlavičku s údaji o servisní společnosti, která provedla měření, logo, podpisy a také údaje o typu přístroje včetně sériového čísla.


9. Ukončení měření
Pro ukončení měření vypněte kotel a vyjměte odběrovou sondu z kouřovodu. Měřící otvor by měl být následně uzavřen například nálepkou. Dále doporučujeme odběrovou sondu dát na čerstvý vzduch a stisknout vypínací tlačítko na analyzátoru spalin. Přístroj se automaticky začne proplachovat.

Doba trvání proplachu závisí na délce měření. Není na škodu spustit Měření spalin a dát sondu na vzduch pro delší proplach. Budete mít větší jistotu kvalitního proplachu. Po dokončení proplachu se přístroj automaticky vypne a máte hotovo.


Věříme, článek vám shrnul podstatné informace jak se používá analyzátor spalin.


Ještě nevíte jaký analyzátor?
Tak se podívejte na ty naše kliknutím sem nebo nás kontaktujte na www.afriso.cz/kontakt.