ikona načítání - Afriso-Pristroje.cz

Kategorie produktu

ISO kalibrační certifikáty

Měřidla v oblastech důležitých pro kvalitu musí být pravidelně kalibrována. Protože i ty nejmenší chyby měření mohou mít drastický dopad na bezpečnost zařízení, systémů nebo kvalitu produktů. Ve většině případů postačí kalibrace ISO, které splňují požadavky různých norem a jsou návazné na národní normy. Na tyto kalibrace jsou pak vystaveny ISO kalibrační certifikáty.

Kalibrace zahrnuje činnosti pro stanovení korelace mezi výstupními hodnotami měřicího zařízení (měřidla) a známými hodnotami měřené veličiny za známých podmínek. Kalibrace by neměla být zaměňována s nastavením měřicího přístroje. Kalibrací zkušebního zařízení je zkontrolována jeho funkce a správnost a zdokumentována v kalibračním certifikátu.