ikona načítání - Afriso-Pristroje.cz

Produkt

ISO kalibrace teploty

ISO kalibrace teploty

Vhodné pro produkty: TM 7, TMD 7, TMD 9, CAPBs hlavice TK

Kat. číslo: 524210.02

  • Dodržování norem a pokynů
  • Ochrana před případnými nároky na odškodnění
  • Zachování kvality výroby
  • Předcházení chybám a dodatečným opravám
  • Zabezpečení auditu

ISO certifikáty kalibrace teploty jsou vydávány s měřícími etalony, které podléhají pravidelné kontrole měřicích a zkušebních zařízení, čímž je zajištěna návaznost etalonů používaných v procesu.