ikona načítání - Afriso-Pristroje.cz

Produkt

ISO kalibrace průtoku vzduchu

ISO kalibrace průtoku vzduchu

Vhodné pro produkty: BlueAir ST

Kat. číslo: 524210.11

  • Dodržování norem a pokynů
  • Ochrana před případnými nároky na odškodnění
  • Zachování kvality výroby
  • Předcházení chybám a dodatečným opravám
  • Zabezpečení auditu

ISO certifikáty kalibrace průtoku vzduchu jsou vydávány s měřícími etalony, které podléhají pravidelné kontrole měřících a zkušebních zařízení, čímž je zajištěna návaznost měřících etalonů používaných v procesu.