ikona načítání - Afriso-Pristroje.cz

Produkt

CAPBs® hlavice WQ11

CAPBs® hlavice WQ11

Senzorová hlavice pro stanovení kvality vody a vyhodnocení vody v topných systémech. Měření elektrické vodivosti, tvrdosti a teploty.

Kat. číslo: M090291310

Aplikace

  • Určení a hodnocení kvality vody
  • Hodnocení vody v topných systémech (například analýza vody v topném systému podle VDI 2035)
  • Měření hodnoty pH, elektrické vodivosti, tvrdosti, hodnoty TDS (celková rozpuštěná pevná látka), slanosti a teploty

CAPBs® hlavice WQ11 určuje současně elektrickou vodivost (μS/cm) a tvrdost (°dH) jediným měřením. Kromě toho lze měřit hodnotu TDS (celkový obsah rozpuštěných látek ve vodě), slanost a teplotu. Díky automatickému přepínání měřicího rozsahu lze provádět měření vodivosti s vysokou přesností v rámci širokého měřicího rozsahu.

Obecné údaje
Rozměry V x Š x H
121 x 43 x 36 mm
Hmotnost
Cca. 48 g
Měrné jednotky
Německá tvrdost: °dH
Anglický stupeň: °e
Francouzský stupeň: °fH
Ruský stupeň: °rH
CaCO3: ppm
Zemské alkalické ionty: mg/l, mmol/l
Rozsah měření
Vodivost: 0 až 50 000 μS/cm
Slanost: 0 až 25 000 ppm
TDS: 0 až 50 000 mg/l
Teplota: -5 až +60 °C
Přesnost (20-80 % rh)
Vodivost:
±(až 199 μS/cm).
±5 μS/cm (200 až 499 μS/cm)
±20 μS/cm (500 až 1999 μS/cm)
±0,2 mS/cm (2,00 až 19,99 mS/cm)
±0,5 mS/cm (20,00 až 50,00 mS/cm)
Teplota:
±0.5 °C
Rozlišení
Vodivost: 1 μS/cm
0,1 mS/cm
Slanost: 0,1 ppm
0,01 ppt
TDS: 1 mg/l
0,01 g/l
pH: 0,5 % (0,5 %)
0,01 pH
Teplota: 0.1 °C
0.1 °F
Provozní teplota
0 až 40 °C
Střední teplota
+10 až 40 °C
Skladovací teplota
0 až 50 °C
Životnost baterie
45 h / 40 h (dobíjecí)
Program BlueLine CAPBs
Měření EC/pH (elektrická vodivost a pH)
Směrnice a normy
2014/30/EU (CE)
2011/65/EG (RoHS)
2012/19 EU (WEEE)
Stupeň ochrany proti vniknutí
IP40 (DIN EN IEC 60529)